ขสมก.

รมว.คมนาคมย้ำแผนฟื้นฟู ขสมก. ต้องแก้หนี้ได้จริง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ย้ำคณะอนุกรรมการฯแผนฟื้นฟูขสมก.ต้องแก้หนี้ได้จริง รอบคอบ คาดเสนอครม.ในเดือนหน้า

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยกับ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า สำหรับความคืบหน้าแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก.(ฉบับปรับปรุงใหม่) ล่าสุดขณะนี้คณะอนุกรรมการพิจาณารายละเอียดแผนฟื้นฟู อยู่ระหว่างเร่งศึกษาแผนแต่ละข้อ เพื่อจัดทำรายละเอียดความชัดเจน ว่าหากทำการแก้ไขปัญหาตามแผนแล้ว จะไม่ก่อให้เกิดหนี้ซ้ำ หรือหนี้ใหม่ขึ้นมาอีก ซึ่งได้เน้นย้ำพิจาณารายละเอียดแผนฟื้นฟู อย่างรอบคอบ ต้องอธิบายอย่างละเอียดให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจ หากยังมีข้อสงสัยอยู่ไม่สามารถนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้

ทั้งนี้ คาดว่าทางคณะอนุกรรมการฯจะพิจารณารายละเอียดแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ จากนั้นจะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดแผนฟื้นฟูกิจการชุดใหญ่ พิจารณา ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีในเดือนกรกฎาคม 2563

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดขสมก.มีหนี้สิน 127,786 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้พันธบัตร 64,339 ล้านบาท และหนี้เงินกู้ 63,446 ล้านบาท

Leave a Reply

Your email address will not be published.