โควิด-19

ไม่สนมาตรการควบคุมโรค กลุ่มวัยรุ่นเปิดท้ายกระบะ นั่งดื่มกินริมเขื่อนลำปาว

กลุ่มวัยรุ่นเปิดท้ายกระบะนั่งดื่มกินริมเขื่อนลำปาว ไม่สนมาตรการโควิด-19 ไม่สวมหน้ากาก หรือเว้นระยะห่าง

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดกาฬสินธุ์ยังคงบูรณาการกับหลายหน่วยงานคุมเข้มข้นในการป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 (ศบค.) แม้ได้มีการผ่อนปรนกิจกรรมและกิจการในระยะ 3 หลายกิจกรรม ทั้งด้าน

กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต  และกิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการไปแล้ว เพื่อให้ประชาชนได้ผ่อนคลาย แต่ยังคงมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่ยังคงไว้ยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทั้งทางบกน้ำและอากาศ ปรับระยะเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานเป็นเวลา 23.00 น. ถึง 03.00 น. ให้สามารถเดินทางข้ามจังหวัดภายใต้มาตรการที่ราชการกำหนด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ให้เปิดดำเนินการไม่เกินเวลา 21.00 น. รวมทั้งมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และสวมใส่หน้ากากอานามัย เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 กลับมาแพร่ระบาดซ้ำอีก

ทั้งนี้ จากการติดตามสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยพบว่ายังคงมีนักท่องเที่ยวและกลุ่มวัยรุ่นฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโรค โดยเฉพาะบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเกาะมหาราชสะพานเทพสุดา ริมเขื่อนลำปาว ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ มีนักท่องเที่ยวและกลุ่มวัยรุ่นทั้งชายและหญิงต่างพากันขับรถกระบะ หรือ รถจักรยานยนต์หลายสิบคัน รวมตัวจับกลุ่มกัน เปิดท้ายรถนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

บางรายตั้งโต๊ะนั่งดื่มกินเปิดเพลงฟังเสียงดัง โดยไม่สนใจมาตรการควบคุมโรค เนื่องจากไม่มีการป้องกัน ทั้งการสวมใส่หน้ากากและเว้นระยะห่าง ซึ่งสามารถพบเห็นทั่วไปในบริเวณเกาะมหาราช เขตอำเภอหนองกุงศรี โดยเฉพาะวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เนื่องจากผู้ประกอบการร้านอาหาร และแพอาหารริมเขื่อนยังปิดให้บริการตามมาตรการ และยังคงรอมาตรการผ่อนปรนระยะต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.