ไม่สนมาตรการควบคุมโรค กลุ่มวัยรุ่นเปิดท้ายกระบะ นั่งดื่มกินริมเขื่อนลำปาว

กลุ่มวัยรุ่นเปิดท้ายกระบะนั่งดื่มกินริมเขื่อนลำปาว ไม่สนมาตรการโควิด-19 ไม่สวมหน้ากาก หรือเว้นระยะห่าง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดกาฬสินธุ์ยังคงบูรณาการกับหลายหน่วยงานคุมเข้มข้นในการป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 (ศบค.) แม้ได้มีการผ่อนปรนกิจกรรมและกิจการในระยะ 3 หลายกิจกรรม ทั้งด้าน กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต  และกิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการไปแล้ว เพื่อให้ประชาชนได้ผ่อนคลาย แต่ยังคงมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่ยังคงไว้ยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทั้งทางบกน้ำและอากาศ ปรับระยะเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานเป็นเวลา 23.00 น. ถึง 03.00 น. … Read More