ผิดหวัง! ผู้สูงอายุรอเก้อหน้าตู้เอทีเอ็ม หลังรัฐเลื่อนจ่ายเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ ผู้พิการผิดหวังกันเป็นแถว รัฐเลื่อนจ่ายเบี้ยยังชีพ ลือรัฐถังแตก เชื่อครึ่งหนึ่ง ครวญเบี้ยยังชีพ 600 หรือ 800 ก็อยู่ได้หลายสัปดาห์ กรณีกรมบัญชีกลางประกาศเลื่อนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยระบุว่า ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินและโอนเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ภายในกำหนดเวลาวันที่ 10 กันยายน 2563 เนื่องจากติดขัดขั้นตอนเรื่องการจัดสรรงบประมาณไปกลับ ระหว่างกรมบัญชีกลาง และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจ่ายเงินออกไปนั้น เมื่อไปสังเกตการณ์บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย สาขาห้างแฟรี่แลนด์ อ.เมืองนครสวรรค์ สุดสัปดาห์นี้ พบว่า ยังมีผู้สูงอายุหลายรายเดินทางมาตรวจสอบบัญชีของตนเอง โดยยังไม่ทราบว่ามีการประกาศเลื่อนจ่ายเงิน จึงทำให้ผู้สูงอายุหลายคนต่างผิดหวังไปตามๆ กัน … Read More